Analiza dynamiczna wbijania grodzic w podłoże gruntowe i jego wpływu na infrastrukturę podziemną

AGENDA

 • Cel wystąpienia
 • Charakterystyka podziemnego obiektu
 • Podstawa merytoryczna rozważań
 • Opis przyjętych modeli
 • Wyniki analizy statycznej
 • Wyniki analizy modalnej „LBA”
 • Wyniki analizy czasowej „LTH”
 • Dyskusja otrzymanych wyników
 • Założenia metody prowadzenia pomiaru drgań i bieżącej weryfikacji wyników
 • Podsumowanie

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.

Modelowanie komorowo-filarowej eksploatacji podziemnej na przykładzie kopalni miedzi KGHM

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.

AGENDA

01 Wprowadzenie do projektu

• Pomysł utworzenia podziemnego laboratorium w Polsce

• Komorowo-filarowy system eksploatacji

• Wyzwania w utrzymaniu stateczności wyrobisk podziemnych

02 Modelowanie numeryczne

• Modelowanie numeryczne wyrobisk podziemnych – 2D vs 3D

• Geometria modelu trójwymiarowego

• Parametry wytrzymałościowe skał

• Symulacja obszaru eksploatowanego – górotwór nienaruszony, strefy spękane, obszary likwidacji

• Hipotezy wytrzymałościowe

03 Wyniki i wnioski

O FIRMIE

KGHM CUPRUM wspiera miedziowego giganta w realizacji strategii, poszerzaniu bazy zasobowej, dywersyfikacji działalności, a także w kreowaniu rozwoju i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Działalność naszej Spółki nie ogranicza się jedynie do współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Nasi specjaliści wykonują prace dla kopalń węgla kamiennego w rejonie górnośląskim oraz dla Kopalni Soli w Wieliczce, biorą również udział w pracach eksploracyjnych poza granicami Polski. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa niegórnicze oraz partnerzy zagraniczni, z którymi realizujemy m.in. projekty finansowane przez Unię Europejską.

Analiza dynamiczna – modelowanie numeryczne wibroizolatorów sprężynowych. Część II

AGENDA

 • Opis przyjętego modelu konstrukcji
 • Opis możliwego modelu obciążenia
 • Opis przyjętego modelu obciążenia
 • Analiza dynamiczna w midas GTS NX
 • Omówienie wyników analizy i wnioski dla modelu pozbawionego tłumienia 
 • Omówienie wyników analizy i wnioski dla modelu z tłumieniem

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.