Konstrukcje budownictwa ogólnego

Oprogramowanie MIDAS IT dla konstrukcji budownictwa ogólnego to program midas nGen, który jest zintegrowanym narzędziem do analizy oraz wymiarowania konstrukcji łączącym w sobie modelowanie 3D, szczegółową analizę MES i wymiarowanie. Program jest w stanie wygenerować kompletne rysunki konstrukcyjne, raporty z obliczeń i zestawienia materiałów.

Zobacz Więcej

Konstrukcje mostowe

Oprogramowanie MIDAS IT dla konstrukcji mostowych to przede wszystkim program midas Civil, zintegrowany system do analizy i wymiarowania konstrukcji mostowych oraz program midas FEA NX, zaawansowane narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy nieliniowej i szczegółowej.

Zobacz Więcej

Geotechnika

Oprogramowanie MIDAS IT dla geotechniki to program midas GTS NX, kompletne oprogramowanie do analizy MES z możliwością modelowania w 2D i 3D oraz program Soilworks, który jest programem 2D zawierającym metodę MES, metody analityczne i metody stanów granicznych.

Zobacz Więcej

Zaawansowana analiza nieliniowa

Oprogramowanie MIDAS IT do zaawansowanej analizy nieliniowej konstrukcji inżynierskich tworzy program midas FEA NX posiadający unikalne możliwości efektywnego modelowania złożonych geometrii oraz pozwala uzyskać dogłębne i bardzo dokładne obliczenia, które są niezbędne w zaawansowanych projektach.

Zobacz Więcej

Midas Gen jest rewelacyjnym i wszechstronnym narzędziem nadającym się w pełni zarówno do szybkich obliczeń statycznych prostych i niewielkich konstrukcji, jak również do zaawansowanego projektowania skomplikowanych i dużych obiektów. Prosta, bardzo efektywna i intuicyjna analiza etapowania/wznoszenia konstrukcji znacząco poszerza możliwości tego oprogramowania o szereg skomplikowanych analiz z uwzględnieniem wpływu zjawisk reologicznych w czasie, co jest niezbędne przy projektowaniu bardziej zaawansowanych konstrukcji sprężonych czy też wysokich obiektów żelbetowych oraz konstrukcji obiektów, gdzie zastosowano układy transferowe i wielu innych. Program jest ponadto wyposażony w szereg analiz dynamicznych oraz bardziej wyszukanych i złożonych analiz statycznych konstrukcji. Możliwości zastosowania tego programu są bardzo szerokie. Ponadto na szczególne słowa uznania zasługuje zespół MIDAS IT (zarówno polski jak i koreański), który zawsze służy bardzo wszechstronną i wyczerpującą wiedzą i pomocą techniczną.

Krzysztof Michoń | Właściciel / Główny Projektant | PT PROJECT Autorska Pracownia Konstrukcyjna Krzysztof Michoń
Wybrane
realizacje
 • Konstrukcja baterii 3 silosów żelbetowych (śr. 12 m, wys. 55 m) na cement dla Schretter & Cie GmbH w Vils, Austria (2020)
 • Projekty typowych silosów żelbetowych i sprężonych na materiały sypkie
 • Projekty typowych zbiorników żelbetowych i sprężonych na ciecze

Głównym spektrum mojej aktywności zawodowej jest szeroko rozumiana dynamika. Dla celów komercyjnych już od ponad dwóch lat używam licencjonowanej wersji programu Midas GTS NX. Bazując na tak zdobytej praktyce mogę zdecydowanie pozytywnie ocenić stosowany program, lecz jest to daleko idące uproszczenie. Posłużę się więc, poniżej, konkretnym przykładem realizacji.

Paweł E. Okroj | Właściciel | WIBRO-PROJEKT
Wybrane
realizacje
Jeden z elementów wykonywanego tematu zawierał analizę wpływu robót, które obejmowały wibracyjne wbijanie grodzic stalowych. Poziom wywołanych drgań należało ocenić w punkcie bezpośrednio na podłożu gruntowym i w punkcie bezpośrednio na rurociągu. Dla powyższych potrzeb zbudowano w programie Midas GTS NX stosowny model 3D. Przeprowadzono analizę dynamiczną (LTH) i ustalono wartość drgań w obu żądanych punktach. W celu weryfikacji tych obliczeń wykonano pomiar drgań „in situ” zachowując warunki takie, jakie przyjęto w modelu.
Porównanie wyników w obu powyższych punktach pomiarowych pozwoliło stwierdzić, że zgodność wartości, otrzymanych na drodze analizy obliczeniowej w programie Midas GTS NX oraz na drodze bezpośredniego pomiaru dla obu wspomnianych punktów, osiąga poziom w przybliżeniu 95%. Sądzę, że taki wynik pokazuje ogromne możliwości programu w zakresie odwzorowania rzeczywistych obciążeń dynamicznych i wystarcza za jakiekolwiek jego pochwały.

Korzystam z programu Midas Civil od 2015 roku. Program spełnia większość wymagań, które są stawiane oprogramowaniu dostosowanemu do projektowania mostów. Midas Civil zawiera narzędzia, które efektywnie usprawniają prace projektowe, redukując czasochłonność analiz statyczno-wytrzymałościowych.

Orest Owczarski | Starszy projektant | ARUP Polska Sp. z o.o.
Wybrane
realizacje
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe platformy roboczej zaprojektowanej w celu wzniesienia pylonów mostu Canakkale w Turcji
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe mostów w Kampali, Uganda

Analiza poszczególnych etapów realizacji prac wraz ze sprawdzeniami SGN i SGU w każdej fazie realizacji wg PN-EN 1993. Jasne i przejrzyste raporty z wymiarowania konstrukcji stalowych, płynne dobieranie najbardziej optymalnych przekrojów bez utraty wyników statyki.
Przeprowadzono dziesiątki analiz i faz realizacji, aby zaplanować najbardziej niekorzystne sytuacje obliczeniowe. Za każdym razem obliczenia były stabilne, a wyniki przejrzyste. Podstawowe zalety Midas Gen to płynna optymalizacja przekrojów, wymiarowanie wg PN-EN z bardzo szeroką paletą parametrów do zdefiniowania wg uznania i wiedzy konstruktora, duża swoboda dobierania rozwiązań statycznych oraz szybkość i stabilność obliczeń.
Funkcje, które były pomocne to: Steel Design & Code Checking oraz Steel Checking + Optymalizacja wybranych grup przekrojów.

dr inż. Tomasz Kasperek, mgr inż. Piotr Kasperek | Projektanci | PLASOTECH
Wybrane
realizacje
Analizy statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji stalowych: hali składowania materiałów sypkich oraz konstrukcji wznoszącego przenośnika taśmowego

W oprogramowaniu Midas Gen wykonano szereg analiz dynamicznych metodą THA (bezpośredniego całkowania równań ruchu). Użyte modele numeryczne posiadają od ok. 120 000 do ok. 300 000 elementów skończonych każdy. Pomimo obliczeń trwających nawet kilka dni dla 1 modelu, program stabilnie wykonywał analizy. Wyzwaniem dla tak dużych modeli było techniczne zorganizowanie przestrzeni dyskowej. Wyniki analizy mogły zajmować przy największych modelach nawet około 3 TB. Wybrane wyniki weryfikowano za pomocą pomiarów rzeczywistych wartości przyspieszeń w dziedzinie czasu i częstotliwości, dzięki czemu potwierdzana była zbieżność zastosowanego rozwiązania numerycznego oraz poprawność obliczeń.
Dla tego zadania podstawowymi zaletami Midas Gen były: stabilność obliczeń (nawet bardzo dużych modeli), niezawodność oraz dokładność rozwiązania. Natomiast pomocne funkcje użyte w programie to THA: m.in. implementacja obciążenia dynamicznego bez ograniczeń ilości danych (ponad 40 tysięcy wierszy z danymi / każde obciążenie), Multiple Support Excitation czy Ground Acceleration.

dr inż. Tomasz Kasperek, mgr inż. Piotr Kasperek, dr inż. Jerzy Sendkowski | Projektanci | PLASOTECH | ANKRA
Wybrane
realizacje
Analizy dynamiczne grupy budynków o konstrukcji mieszanej

Program Midas Civil stanowi podstawowe oprogramowanie do analizy statycznej i wytrzymałościowej w realizowanych projektach. Współpraca z programami CAD oraz wiele opcji modyfikacji utworzonego modelu pozwala na szybkie dostosowanie konstrukcji do zmian w projekcie. Zastosowany w programie Midas Civil system grup pozwala w czytelny sposób na przedstawienie wyników obliczeń oraz ogranicza czas obliczeń przy wymiarowaniu konstrukcji. Oprogramowanie Midas Civil jest w mojej ocenie jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych dla inżynierów. Ciągłe udoskonalenia i reagowanie na potrzeby użytkowników pozwala na stwierdzenie wyjątkowego zaangażowania producenta i dystrybutora w rozwój oprogramowania.

Piotr Stejbach | Właściciel | Biuro Inżynierskie SP-Projekt Piotr Stejbach
Wybrane
realizacje
 • Rozbiórka i budowa mostu drogowego w km 107+211 drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą (km 2,45 rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów celu zapewnienia minimalnego prześwitu"
 • Projekt budowlano - wykonawczy pod nazwą „Modernizacja mostu na rzece Brynicy w miejscowości Grążawy"
 • Odbudowa mostu na rzece Kamionce w ciągu drogi publicznej kategorii gminnej nr 020408C relacji Toboła – Wałdowo w km 3+746,07

Oprogramowanie Midas GTS NX charakteryzuje się bardzo dużą liczbą możliwych do przeprowadzenia analiz. Umożliwia budowę złożonych modeli numerycznych, a łatwy w obsłudze generator siatek umożliwia efektywne tworzenie geometrii zbudowanych nawet z kilkudziesięciu milionów elementów skończonych. Program należy uznać również za bardzo stabilny. Opinia studentów o programie jest bardzo pozytywna. Doceniają oni głównie łatwość realizacji projektów oraz dużą kontrolę nad analizowanym zagadnieniem.

dr inż. Michał Kowalski | Adiunkt | Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wybrane
realizacje
Program został wykorzystany w realizacji wielu prac inżynierskich i magisterskich z zakresu:

 • przestrzennej analizy tuneli
 • stateczności skarp, obiektów posadowionych na skarpach
 • głębokich wykopów w obudowie ze ścianek szczelnych i ścian szczelinowych
 • posadowienia pośredniego oraz bezpośredniego

Program z powodzeniem wykorzystywany jest również na różnych etapach realizacji prac naukowo-badawczych i dla przemysłu w dziedzinach inżynierii lądowej i górnictwa.

Używam Midas GTS NX od 2011 roku. Nieustanne doskonalenie programu przekłada się na mój rozwój. Midas GTS NX umożliwił mi analizę skomplikowanych problemów geotechnicznych, trudnych do obliczenia klasycznymi metodami.
Zalety: bogata baza materiałów pomocniczych, funkcje ułatwiające modelowanie, szerokie spektrum opcji obliczeniowych i typów analiz, silny post-procesing.
Szczególnie dziękuję za wzorową współpracę firmie JDE, której wsparcie techniczne okazało się dużą pomocą.

Jacek Nawracała | Projektant, Geotechnik | GT Projekt
Wybrane
realizacje
 • Największy w Polsce silos na cukier (80 tys. ton)
 • Budynek wysokościowy Olivia Star w Gdańsku
 • Magazyn automatyczny wysokiego składowania w Kostrzyniu nad Odrą
 • Wysoki nasyp drogowy (10 m) na głębokim torfowisku w ciągu drogi S5
 • Elektrociepłownia w Ostrołęce
 • Budynek wysokościowy Silver Tower w Poznaniu

Midas nGEN

Bazując na rysunku architektonicznym, przez modelowanie 3D, szczegółową analizę MES i wymiarowanie jest w stanie wygenerować kompletne rysunki konstrukcyjne, raporty z obliczeń i zestawienia materiałów. Szybki solver, intuicyjny interfejs, nowoczesne rozwiązania graficzne to tylko niektóre z zalet. Szeroki zakres dostępnych analiz pozwala na przeprowadzenie obliczeń dla każdego typu obiektu zgodnie z obowiązującymi normami.

Zapytaj o ofertę