Midas CIM

Prawdziwy system BIM dla konstrukcji mostowych

Midas CIM wspiera inżynierów mostowych w efektywnym budowaniu modelu informacyjnego, który uwzględnia wiele czynników jak: ukształtowanie terenu, położenie obiektu w przestrzeni oraz odzwierciedla pręty zbrojeniowe i sprężenie. Ponadto midas CIM daje możliwość modelowania dróg dojazdowych i zboczy w celu dokładnego obliczenia robót ziemnych. Cały model BIM wygenerowany za pomocą prostych elementów i funkcji zawiera pełną wizualizację zbrojenia i cięgien sprężających. Midas CIM to także wyższa jakość interfejsu w połączeniu z programami Midas Civil i GTS NX.

Modelowanie BIM

Szczegółowa definicja prętów zbrojeniowych na podstawie trasy konstrukcji

  • Dokładność modeli na podstawie LOD 350
  • Dane BIM odzwierciedlające ukształtowanie terenu
  • Uwzględnienie różnic w spadkach oraz kształtu niwelety
Analizy numeryczne

Bezpośrednia współpraca z oprogramowaniem do analizy

  • Połączenie z interfejsami CAE takimi jak midas Civil czy midas GTS NX
Generowanie dokumentacji rysunkowej

Generacja rysunków konstrukcyjnych

  • Automatyczna generacja rysunków modelowanych konstrukcji
  • Możliwość uwzględniania informacji o etapach budowy
  • Automatyczna aktualizacja rysunków podczas zmian w modelu
Automatyczne zestawienia materiałów

Zbiór najważniejszych informacji

  • Generowanie tabel zestawieniowych na podstawie wykonanych modeli
  • Ciągłe zliczanie ilości materiałów i elementów podczas modelowania oraz również podczas późniejszych zmian

Midas CIM daje możliwość szybkiego modelowania różnych typów obiektów mostowych oraz tuneli, przy wykorzystaniu specjalnych i szczegółowych szablonów.

Most belkowy strunobetonowy

Most skrzynkowy kablobetonowy

Most podwieszany

Most wiszący

Tunel

Automatyzacja zmian

Midas CIM to oprogramowanie pozwalające na łatwą i szybką modyfikację modelowanej konstrukcji. Każda, nawet najmniejsza zmiana wykonana w danej sekcji zostaje automatycznie odzwierciedlona w całościowym projekcie. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminujemy ilość błędów ludzkich oraz do minimum skracamy czas niezbędny na naniesienie poprawek w projekcie, co przekłada się na optymalizację kosztów pracy.

Do tej pory, aby dokonać choć jednej modyfikacji, wszystkie osoby odpowiedzialne za część projektową musiały wykonywać swoją pracę praktycznie od początku. Projektant musiał zmienić projekt mostu, technik musiał zmodyfikować rysunki, a zestawienie ilości materiałów również należało zaktualizować w oparciu o te modyfikacje.

Dzięki oprogramowaniu Midas CIM te problemy są już przeszłością. Teraz generowane rysunki konstrukcyjne oraz przekroje są aktualizowane w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami w modelu.

Pozwól nam zoptymalizować Twoją pracę
Zaoszczędź swój czas dzięki projektowaniu w midas CIM

Współpraca z innymi programami

Midas CIM ściśle integruje się z pozostałymi programami z rodziny MIDAS, dostarczając połączone rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej, które przyspieszają proces modelowania obiektów 3D, ocenę bezpieczeństwa konstrukcji, generowania rysunków konstrukcyjnych, obliczania ilości potrzebnych materiałów oraz symulacji budowy. Ponadto midas CIM współpracuje również z Revit, NavisWorks, Infraworks, Lumion.