Midas FEA NX

System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

MIDAS FEA NX to najwyższa jakość oprogramowania inżynierskiego, która definiuje nowe standardy zaawansowanej analizy nieliniowej dla konstrukcji inżynierskich. Oprogramowanie zorientowane jest na szybkie modelowanie geometrii, generowanie siatki MES i analizę z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań graficznych. Zawiera dużą liczbę unikatowych, a zarazem bardzo praktycznych narzędzi usprawniających pracę projektanta. Łączy mocne strony pre i post procesora oraz niezwykle szybkiego solvera, zapewniając dokładne wyniki różnego rodzaju analiz.

Modele materiałów

MIDAS FEA oferuje szerokie spektrum modeli materiałów dla konstrukcji betonowych oraz stalowych.

Modele materiałów

von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, Rankine, Murowe, Zdefiniowe przez użytkownika

Modele kontaktu

Hoek-Brown, Uogólniony Hoek-Brown, Hyperbolic (Duncan-Chang E-v), Hyperbolic (Duncan-Chang E-B), Spękany masyw skalny, Zmodyfikowany Cam-Clay, Jardine (np. dla gliny londyńskiej), D-min, Zmodyfikowany Mohr-Coulomb (Hardening Soil), Soft Soil, Soft Soil Creep, Specjalne Modele Międzyfazowe, Zmodyfikowany UBCSAND, Sekiguchi-Ohta (nielepki), Sekiguchi-Ohta (lepki), Remberg-Osgood, Hardin-Drnevich, Hardening Soil (small strain stiffness), Uogólniony SCLAY1S, CWFS, PM4 Sand, Modele histerezy (Modified Ramberg-Osgood/Modified Hardin-Drnevich)

Modele zarysowania betonu

Tarcie Coulomb’owskie, Pękanie dyskretne, Przesunięcie przy pękaniu, Poślizg w strefie kontaktu, Połączone pękanie-ścinanie-miażdżenie

Modele lepko-sprężyste

Dodatkowe modele plastyczne dla gruntów

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej