Midas FEA NX

System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

MIDAS FEA NX to najwyższa jakość oprogramowania inżynierskiego, która definiuje nowe standardy zaawansowanej analizy nieliniowej dla konstrukcji inżynierskich. Oprogramowanie zorientowane jest na szybkie modelowanie geometrii, generowanie siatki MES i analizę z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań graficznych. Zawiera dużą liczbę unikatowych, a zarazem bardzo praktycznych narzędzi usprawniających pracę projektanta. Łączy mocne strony pre i post procesora oraz niezwykle szybkiego solvera, zapewniając dokładne wyniki różnego rodzaju analiz.

Modele materiałów

MIDAS FEA oferuje szerokie spektrum modeli materiałów dla konstrukcji betonowych oraz stalowych.

Modele materiałów
 • von Mises
 • Tresca
 • Mohr-Coulomb
 • Drucker-Prager
 • Rankine
 • Murowe
 • Zdefiniowe przez użytkownika
Modele kontaktu
 • Tarcie Coulomb’owskie
 • Pękanie dyskretne
 • Przesunięcie przy pękaniu
 • Poślizg w strefie kontaktu
 • Połączone pękanie-ścinanie-miażdżenie
Modele zarysowania betonu
 • Zarysowanie rozmyte
 • Całkowite odkształcenie przy zarysowaniu
Modele lepko-sprężyste
 • Model Kelvina
 • Pełzanie-skurcz (wg. wytycznych normowych)
 • Materiał zależny od temperatury
Dodatkowe modele plastyczne dla gruntów
 • Hoek-Brown
 • Uogólniony Hoek-Brown
 • Hyperbolic (Duncan-Chang E-v)
 • Hyperbolic (Duncan-Chang E-B)
 • Spękany masyw skalny
 • Zmodyfikowany Cam-Clay
 • Jardine (np. dla gliny londyńskiej)
 • D-min
 • Zmodyfikowany Mohr-Coulomb (Hardening Soil)
 • Soft Soil
 • Soft Soil Creep
 • Specjalne Modele Międzyfazowe
 • Zmodyfikowany UBCSAND
 • Sekiguchi-Ohta (nielepki)
 • Sekiguchi-Ohta (lepki)
 • Remberg-Osgood
 • Hardin-Drnevich
 • Hardening Soil (small strain stiffness)
 • Uogólniony SCLAY1S
 • CWFS
 • PM4 Sand
 • Modele histerezy (Modified Ramberg-Osgood/Modified Hardin-Drnevich)

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej