Realizacje

Projekty zrealizowane przez naszych klientów z wykorzystaniem oprogramowania MIDAS IT

Dzięki oprogramowaniu MIDAS IT w Polsce realizowane są setki inwestycji, które wymagają profesjonalnego podejścia do projektowania oraz kadry doświadczonych inżynierów. Zobacz wybrane projekty tworzone przy użyciu oprogramowania MIDAS IT.

Węzeł drogowy na skrzyżowaniu dróg nr 47 i 961

ZOBACZ

Most przez rzekę Wisłę na LK nr 9

ZOBACZ

Most przez rzekę Narew na LK E75

ZOBACZ

Zabezpieczenie osuwiska nasypu LK E30

ZOBACZ

Prace dyplomowe studentów z Politechniki Lubelskiej – część I

ZOBACZ

Estakada w ciągu ulicy Nowolazurowej

ZOBACZ

Wiadukt w km 130,563 – linia kolejowa E20

ZOBACZ

Ocena ryzyka geomechanicznego dla podziemnego laboratorium zlokalizowanego w kopalni miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

ZOBACZ

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami