Midas Civil

Zaawansowany system obliczeniowy dla konstrukcji mostowych i inżynierskich

Łącząc niezliczone rodzaje analiz, etapowanie konstrukcji, metodę pushover i nieliniową analizę historii czasu, MIDAS CIVIL dostarcza użytkownikowi potrzebnych narzędzi do zaawansowanego modelowania, analizy i projektowania konstrukcji mostowych. Program oferuje analizę konstrukcji mostowych (żelbetowych, stalowych, sprężonych, wiszących, podwieszanych), analizę ciepła hydratacji oraz wiele więcej.

Obszary zastosowań

 1. Mosty żelbetowe: płytowe, ramowe, dźwigary sprężone
 2. Zespolone mosty stalowe: dźwigary skrzynkowe, stalowa płyta
 3. Mosty sprężone o przekroju skrzynkowym: metoda wspornikowa, metoda nasuwania podłużnego, metoda rusztowań przestawnych
 4. Mosty o dużej rozpiętości: wiszące, wantowe, łukowe
 5. Ciepło hydratacji: most sprężony o przekroju skrzynkowym, przyczółek, filar itp.
 6. Konstrukcje podziemne: tunel, metro itp.
 7. Budownictwo przemysłowe: zbiorniki, wieże ciśnieniowe, tamy, wieże transmisyjne, elektrownie
 8. Obiekty użyteczności publicznej: lotniska, porty

Kreatory usprawniające modelowanie i analizę konstrukcji mostowych

Powszechnie stosowane ustroje takie jak: kratownice, łuki i ramy mogą zostać szybko i łatwo zamodelowane przy użyciu kreatorów konstrukcji. Kreatory te minimalizują czas potrzebny na wykonanie bardziej złożonych modeli konstrukcji mostowych, takich jak mosty podwieszane czy wantowe. Daje to użytkownikowi możliwość przeprowadzania bardziej zaawansowanych analiz konstrukcji w znacznie krótszym czasie.

 • Analiza etapów budowy
 • Analiza obciążenia ruchomego
 • Analiza zespolonych dźwigarów mostowych
 • Analiza mostów zintegrowanych
 • Analiza sprężonych mostów o przekroju skrzynkowym
 • Metoda nasuwania podłużnego
 • Metoda wspornikowa
 • Metoda rusztowań przestawnych
 • Post-processing sprężonych mostów o przekroju skrzynkowym
 • Analiza mostów wantowych
 • Analiza mostów wiszących
 • Analiza ciepła hydratacji

Rodzaje analiz

MIDAS Civil pozwala na nieograniczoną liczbę węzłów i elementów w modelu konstrukcji, jak również przypadków obciążeń i kombinacji. Możliwa jest także analiza kilku modeli jednocześnie.

ANALIZA STATYCZNA

Statyka liniowa

ANALIZA DYNAMICZNA

Drgania swobodne
Analiza spektralna
Analiza historii czasu

ANALIZA NIELINIOWOŚCI GEOMETRYCZNYCH

P-delta
Duże odkształcenia

ANALIZA NIELINIOWOŚCI MATERIAŁOWYCH

Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb,
Drucker - Prager
Konstrukcje murowe

ANALIZA STATECZNOŚCI LINIOWEJ

Siła krytyczna
Schematy wyboczenia
Zwichrzenie

ANALIZA OBCIĄŻENIA RUCHOMEGO

Linie wpływu
Powierzchnie wpływu

ANALIZA PRZEPŁYWU CIEPŁA

Stan równowagi
Czas przemijania

ANALIZA CIEPŁA HYDRACJI

Termo-sprężysta
Dojrzewanie, pełzanie, skurcz

ANALIZA ETAPÓW KONSTRUKCJI

Materiał zależny od czasu
(wytrzymałość, pełzanie, skurcz)
Eurokod, CEB-FIP, ACI, PCA, INDIA itp.
Grupy obciążeń oraz grupy warunków brzegowych

NIELINIOWA ANALIZA WARUNKÓW BRZEGOWYCH W CZASIE

Tłumik, izolator itp.

NIESPRĘŻYSTA ANALIZA W CZASIE

Niesprężysta Analiza W Czasie

PEŁNA ANALIZA PUSHOVER

4 Podstawowe ( P,V,M & PMM)i wygenerowane
przeguby sprężysto - plastyczne
Eurokod, FEMA, właściwości przegubu
multi-liniowego
Materiały: żelbet, stal, zespolone, murowe
Opcja obciążenie lub przemieszczenie, skurcz.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej