Midas nGen

Zaawansowany system do projektowania obiektów budownictwa ogólnego

Midas nGen to zaawansowany system do analizy oraz optymalnego projektowania obiektów budownictwa ogólnego, który łączy w sobie cały proces tworzenia projektu. Bazując na rysunku architektonicznym, przez modelowanie 3D, szczegółową analizę MES i wymiarowanie jest w stanie wygenerować kompletne rysunki konstrukcyjne, raporty z obliczeń i zestawienia materiałów. Szybki solver, intuicyjny interfejs, nowoczesne rozwiązania graficzne to tylko niektóre z jego zalet. Szeroki zakres dostępnych analiz pozwala na przeprowadzenie obliczeń dla każdego typu obiektu zgodnie z obowiązującymi normami.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania oraz potrzeby współczesnych projektantów, MIDAS IT wprowadza przełomowe narzędzie wspomagające proces projektowania. Łączymy zalety modelowania CAD z technologią CAE tworząc innowacyjne środowisko CAED. Dzięki obszernej bazie danych, rozbudowanym funkcjom i przyjaznemu interfejsowi, możliwe jest w krótkim czasie przejście od rysunków architektonicznych do generacji modelu 3D, pełnej analizy MES, wymiarowania konstrukcji, aż do końcowego raportu obliczeniowego z automatycznym generowaniem rysunków konstrukcyjnych. To wszystko dzieje się w jednym środowisku!

Modelowanie obiektowe pozwala szybko i efektywnie tworzyć konstrukcję, a funkcja CAD Tracing natychmiastowo generuje bazowe części modelu na podstawie plików DWG.

CAD Tracing

* automatyczna generacja elementów konstrukcji na bazie rysunków architektonicznych
* automatyczne rozpoznawanie warstw CAD
* przypisanie elementów do linii śledzenia CAD
* funkcje edycji geometrii, punkty śledzenia, ścieżki wyrównania
* kompatybilność z formatami CAD

Modelowanie obiektowe 3D

* szybkie i efektywne modelowanie konstrukcji za pomocą elementów: ściany, belki, słupy, wyłączając z całego procesu skomplikowane definiowanie elementów węzeł po węźle
* modelowanie geometrii oparte na funkcjach CAD
* definiowane elementów za pomocą linii w programach CAD
* korzystanie z punktów śledzenia lub definicja elementów poprzez współrzędne
* szerokie możliwości edycji takie jak Wydłuż/Utnij/Odsuń
* szybka i prosta edycja geometrii
* obszerna baza przekrojów wraz z możliwością tworzenia własnych

Rodzaje analiz

ANALIZA LINIOWA I NIELINIOWA
ANALIZA P-DELTA
ANALIZA MODALNA
ANALIZA WYBOCZENIOWA
ANALIZA BELKI PODSUWNICOWEJ
ANALIZA ETAPOWANIA BUDOWY
ANALIZA BEZPOŚREDNIA

Wymiarowanie

* Normy europejskie, brytyjskie, amerykańskie oraz koreańskie (w tym kilkanaście specyfikacji)
* Optymalizacja wymiarowania elementów stalowych
* Szeroka baza dostępnych przekrojów stalowych
* Automatyczna generacja zbrojenia elementów żelbetowych
* Możliwość tworzenia własnych przekrojów oraz import gotowych podkładów w pliku .dwg
* Automatyczna generacja szczegółowych raportów z etapu wymiarowania, dostępnych również w języku polskim
* Duża możliwość modyfikacji współczynników projektowych

Rysunki i raporty

nGen w prosty i szybki sposób umożliwia generowanie raportów o różnej charakterystyce.

Raport zbiorczy - generowanie spersonalizowanego raportu zbiorczego, zawierającego wyniki obliczeń, a także wszystkie informacje na temat modelu z każdego etapu tworzenia szybka aktualizacja raportu zbiorczego wraz z nanoszonymi zmianami w modelu obliczeniowym.

Raport z wymiarowania - raport z etapu wymiarowania poszczególnych elementów (stalowych i żelbetowych), zawierający m.in.:

a) informacje o elemencie oraz grupie wymiarowej

b) rysunek przekroju wraz z wymiarami

c) charakterystyki przekroju

d) wzory zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących norm

e) wartości wykorzystanych współczynników

f) wskaźniki nośności elementu w poszczególnych kombinacjach na konkretne wielkości statyczne

g) SGU oraz SGN

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej