Midas Web Class

Najbliższe webinary

Modelowanie MES monopali stalowych z weryfikacją badaniami w skali 1:1

Zarejestruj się
Pokaż więcej

Poprzednie webinary

Analiza modalna prostego układu sprężystego oraz interpretacja otrzymanych wyników

ZOBACZ

Analiza stateczności nasypu wzmocnionego geowłókniną dwukierunkową w 3D

ZOBACZ

Kotwienie gruntu jako metoda stabilizacji zboczy

ZOBACZ

Współpraca MIDAS Civil i GTS NX na przykładzie modelu mostu łukowego oraz przyczółka mostowego posadowionego na palach

ZOBACZ

Wpływ wibracyjnego wbijania grodzic na stateczność skarpy w sąsiadującym z nią podłożu gruntowym

ZOBACZ

Akademia Midas IT Polska

ZOBACZ

Zastosowanie oprogramowania Midas GTS NX w dziedzinie inżynierii górniczej

ZOBACZ

Analiza metodą elementów skończonych wielołukowej zapory wykonanej z murowanego betonu gruzowego – zapora Olifantspoort

ZOBACZ
1 2 3 5

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami