Midas Web Class

Najbliższe webinary

Kotwienie gruntu jako metoda stabilizacji zboczy

Zarejestruj się
Pokaż więcej

Poprzednie webinary

Współpraca MIDAS Civil i GTS NX na przykładzie modelu mostu łukowego oraz przyczółka mostowego posadowionego na palach

ZOBACZ

Wpływ wibracyjnego wbijania grodzic na stateczność skarpy w sąsiadującym z nią podłożu gruntowym

ZOBACZ

Akademia Midas IT Polska

ZOBACZ

Zastosowanie oprogramowania Midas GTS NX w dziedzinie inżynierii górniczej

ZOBACZ

Analiza metodą elementów skończonych wielołukowej zapory wykonanej z murowanego betonu gruzowego – zapora Olifantspoort

ZOBACZ

Wpływ procesu “cut and fill” na wynik analizy osiadania

ZOBACZ

Tłumienie w układach drgających

ZOBACZ

Analiza dynamiczna wbijania grodzic w podłoże gruntowe i jego wpływu na infrastrukturę podziemną

ZOBACZ
1 2 3 5

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami