Midas Web Class

Najbliższe webinary

Wpływ wibracyjnego wbijania grodzic na stateczność skarpy w sąsiadującym z nią podłożu gruntowym

Zarejestruj się

Akademia Midas IT Polska

Zarejestruj się

Zastosowanie oprogramowania Midas GTS NX w dziedzinie inżynierii górniczej

Zarejestruj się
Pokaż więcej

Poprzednie webinary

Analiza metodą elementów skończonych wielołukowej zapory wykonanej z murowanego betonu gruzowego – zapora Olifantspoort

ZOBACZ

Wpływ procesu “cut and fill” na wynik analizy osiadania

ZOBACZ

Tłumienie w układach drgających

ZOBACZ

Analiza dynamiczna wbijania grodzic w podłoże gruntowe i jego wpływu na infrastrukturę podziemną

ZOBACZ

Modelowanie komorowo-filarowej eksploatacji podziemnej na przykładzie kopalni miedzi KGHM

ZOBACZ

Jak blisko jesteśmy rzeczywistości?

ZOBACZ

Analiza numeryczna dla zapory składowiska odpadów

ZOBACZ

Analiza numeryczna tuneli w anizotropowym ośrodku skalnym

ZOBACZ

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami