Midas Web Class

Poprzednie webinary

Modelowanie, analiza i wymiarowanie żelbetowego budynku 4-kondygnacyjnego zgodnie z Eurokodem EN 1992-1-1-2004

ZOBACZ

Projektowanie stali w Midas Gen: wymiarowanie, optymalizacja oraz połączenia

ZOBACZ

Ocena konstrukcji budynku murowego z uwagi na oddziaływania sejsmiczne

ZOBACZ

Analiza i projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych przy użyciu programu Midas nGen

ZOBACZ

Projektowanie budynków wysokościowych – przegląd najważniejszych technologii

ZOBACZ

Analiza statyczno-wytrzymałościowa w teorii i praktyce – wymiana słupów głównych w czynnej hali stalowej

ZOBACZ

Analiza MES i projektowanie konstrukcji mieszanej stalowo-żelbetowej + elementy prefabrykowane

ZOBACZ

Link nGen – Revit oraz najnowsze aktualizacje w programie

ZOBACZ

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami