Modelowanie numeryczne wibroizolatorów sprężynowych – analiza statyczna i modalna. CZĘŚĆ I

AGENDA

01 Przedstawienie modeli układu mas, które będą prezentowane:

  • Model Matematyczny (MM-1) układu mas podczepionych do systemu wibroizolatorów, pozbawionych tłumienia
  • Model Matematyczny (MM-2) układu mas podczepionych do systemu wibroizolatorów, posiadających tłumienie
  • Model Fizyczny (MF-1) układu mas podczepionych do systemu wibroizolatorów, posiadających tłumienie

02 Omówienie zalet i wad każdego z modeli

03 Analiza statyczna oraz modalna w midas GTS NX

04 Porównanie wyników analiz i wnioski

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.