Analiza dynamiczna wbijania grodzic w podłoże gruntowe i jego wpływu na infrastrukturę podziemną

AGENDA

  • Cel wystąpienia
  • Charakterystyka podziemnego obiektu
  • Podstawa merytoryczna rozważań
  • Opis przyjętych modeli
  • Wyniki analizy statycznej
  • Wyniki analizy modalnej „LBA”
  • Wyniki analizy czasowej „LTH”
  • Dyskusja otrzymanych wyników
  • Założenia metody prowadzenia pomiaru drgań i bieżącej weryfikacji wyników
  • Podsumowanie

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.

MIDAS Civil Webinar Series

Oprogramowanie midas Civil łączy ze sobą proces projektowania konstrukcji mostowych i analizy w jednym programie. Pozwala na ocenę wpływu od obciążeń ruchomych, projektowanie mostów z betonu sprężonego, mostów wantowych czy wiszących. Obecnie używanych jest ponad 30 000 licencji tego programu w ponad 110 krajach na świecie.

Szkolenia online prowadzone w języku angielskim.