Analiza dynamiczna wbijania grodzic w podłoże gruntowe i jego wpływu na infrastrukturę podziemną

AGENDA

  • Cel wystąpienia
  • Charakterystyka podziemnego obiektu
  • Podstawa merytoryczna rozważań
  • Opis przyjętych modeli
  • Wyniki analizy statycznej
  • Wyniki analizy modalnej „LBA”
  • Wyniki analizy czasowej „LTH”
  • Dyskusja otrzymanych wyników
  • Założenia metody prowadzenia pomiaru drgań i bieżącej weryfikacji wyników
  • Podsumowanie

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.

MIDAS Civil Webinar Series

Oprogramowanie midas Civil łączy ze sobą proces projektowania konstrukcji mostowych i analizy w jednym programie. Pozwala na ocenę wpływu od obciążeń ruchomych, projektowanie mostów z betonu sprężonego, mostów wantowych czy wiszących. Obecnie używanych jest ponad 30 000 licencji tego programu w ponad 110 krajach na świecie.

Szkolenia online prowadzone w języku angielskim.

Modelowanie komorowo-filarowej eksploatacji podziemnej na przykładzie kopalni miedzi KGHM

Szkolenie online prowadzone w języku polskim.

AGENDA

01 Wprowadzenie do projektu

• Pomysł utworzenia podziemnego laboratorium w Polsce

• Komorowo-filarowy system eksploatacji

• Wyzwania w utrzymaniu stateczności wyrobisk podziemnych

02 Modelowanie numeryczne

• Modelowanie numeryczne wyrobisk podziemnych – 2D vs 3D

• Geometria modelu trójwymiarowego

• Parametry wytrzymałościowe skał

• Symulacja obszaru eksploatowanego – górotwór nienaruszony, strefy spękane, obszary likwidacji

• Hipotezy wytrzymałościowe

03 Wyniki i wnioski

O FIRMIE

KGHM CUPRUM wspiera miedziowego giganta w realizacji strategii, poszerzaniu bazy zasobowej, dywersyfikacji działalności, a także w kreowaniu rozwoju i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Działalność naszej Spółki nie ogranicza się jedynie do współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Nasi specjaliści wykonują prace dla kopalń węgla kamiennego w rejonie górnośląskim oraz dla Kopalni Soli w Wieliczce, biorą również udział w pracach eksploracyjnych poza granicami Polski. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa niegórnicze oraz partnerzy zagraniczni, z którymi realizujemy m.in. projekty finansowane przez Unię Europejską.